dr Szmaj

Dr n. o zdr. Marta Szmaj - Od 17 lat analizuje, bada, teoretyzuje i rozwiązuje problemy zaburzeń karmienia/jedzenia i połykania. Obroniła rozprawę doktorską na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym w zakresie dysfagii u dzieci (jedyna taka praca w Polsce), uzyskując stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu. Kształcenie na studiach doktoranckich umożliwiło uzyskanie zaawansowanej wiedzy w wąskiej dziedzinie - dysfagii - tym samym przygotowując do samodzielnej działalności badawczej i twórczej.
W pracy zawodowej specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami karmienia, jedzenia i połykania. Nieustannie śledząc światowe nowości diagnostyczno-terapeutyczne dotyczące dysfagii z przyjemnością przekazuje zdobytą wiedzę i doświadczenie studentom logopedii oraz praktykującym logopedom, którzy poszukują nowych rozwiązań terapeutycznych dla swoich pacjentów.
Od roku 2009 współpracuje z Katedrą Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego. Jako wykładowca na kierunku wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka uczy, jak prowadzić logopedyczną diagnozę i terapię małego pacjenta z obciążonym wywiadem okołoporodowym, u którego występuje objaw zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania (dysfagii). 
Współpracuje z ośrodkami szkolno-wychowawczymi na terenie całej Polski, doskonaląc umiejętności zawodowe logopedów, neurologopedów, pedagogów, psychologów i innych w zakresie identyfikacji zaburzeń żywienia, ryzyka niedożywienia oraz możliwości diagnostyczno-terapeutycznych dysfagii.
W roku 2012 założyła Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii (CSDiTD) w Gdańsku Kowalach. W 2015 roku CSDiTD przekształciła w Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii, która zgodnie z Rozporządzeniem MEN uzupełnia i doskonali umiejętności zawodowe logopedów i neurologopedów. Kształcenie w Placówce odbywa się zarówno w formie stacjonarnej, jak i z wykorzystaniem technik i narzędzi do kształcenia na odległość (e-learning). Od 2015 roku, jako wykładowca/gość uczestniczy w corocznej konferencji dotyczącej rehabilitacji dzieci, organizowanej przez Dom Sue Ryder w Bydgoszczy.
Systematycznie szkoli personel i rodziców oraz obejmuje superwizją przedszkole specjalne, ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-opiekuńcze, stowarzyszenia na rzecz osón niepełnosprawnych i coraz częściej przedszkola masowe.
 
Dr Marta Szmaj prowadzi prywatną praktykę oraz poradnictwo dla rodziców i terapeutów w gabinecie EAT-MED Poradnia Karmienia Dr Szmaj (poprzednia nazwa "Chatka Niejadka"). Dzięki narzędziom informacyjno-komunikacyjnym edukuje i wspiera on-line rodziców z obszaru całej Polski.
W ramach konsultacji/spotkań ocenia karmienie doustne oraz umiejętność funkcjonalną przyjmowanego produktu spożywczego względem wieku rozwojowego. Sporządza plany terapeutyczne opisy diagnostyczne oraz opinie na potrzeby rodziców oraz instytucji sądowniczych. Dr Marta Szmaj jest biegłym sądowym w zakresie dysfagii przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Wspiera pacjentów niedożywionych oraz zagrożonych niedożywieniem. Pacjentów u których podejrzewa ryzyko aspiracji treści pokarmowej do układu oddechowego, tj. z zaburzeniami neurologicznymi, zaburzeniami napięcia mięśniowego, wcześniaków, dzieci z wadami anatomicznymi krtani, rozszczepem podniebienia oraz dzieci, u których występują problemy z połykaniem niewiadomego pochodzenia. Swymi działaniami zapobiega niedożywieniu, informuje o metodach leczenia niedożywienia, wynikającego z zaburzonej sprawności ustno-motorycznej górnego odcinka przewodu pokarmowego. Prowadzi również procedurę przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na całkowite żywienie drogą doustną w formie turnusów. 
Dostarczenie odpowiedniej podaży pokarmu w sposób najbardziej bezpieczny dla pacjenta oraz rozwój funkcjonalnych umiejętności pokarmowych jest jej nadrzędnym celem diagnostyczno-terapeutycznym.
 
 
 
 
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms