Praktyki dla studentów

Szkolenia, Superwizje, Praktyki » Praktyki dla studentów

Praktyka studencka uwzględniana w programach uczelnianych, stanowi integralną część planu studiów na kierunku logopedia/neurologopedia. Mimo iż ma charakter obligatoryjny, szkolnictwo wyższe nie zawsze je organizuje i realizuje. Część studentów samodzielnie musi poszukiwać placówek, które podejmą się praktycznej nauki zawodu.

Niepubliczna Placówka Oświatowa Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej w zakresie logopedii/neurologopedii oraz psychodietetyki, dzięki łączeniu wysokich kwalifikacji, kompetencji, znajomości światowych standardów i wieloletniej praktyki. Student pod moją opieką nabywa, rozwija, uzupełnia i doskonali umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu logopedy/neurologopedy/psychodietetyka w każdej jednostce oświatowej, medycznej oraz prywatnej.

Zasadniczym celem praktyk studenckich jest gromadzenie doświadczeń i poszerzenie nabytej w trakcie studiów wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych o aspekt praktyczny. Dysfagia.pl wychodząc poza podstawowy zakres praktyk oferuje dodatkowo, w ramach praktyk, kształcenie ustawiczne na najwyższym poziomie, znacznie wykraczające poza ramy programowe studiów.

 

Udział w praktykach jest odpłatny. Student pozostaje pod moją opieką przez cały czas trwania praktyk. Uczestniczy w przygotowaniu, terapii i superwizji pacjentów. 

Praktyki realizowane są w formie online w przypadku pacjentów onlinowych oraz stacjonarnie w siedzibie EAT-MED (placówka Gdańsk - Kowale).

Student kierunku logopedia/neurologopedia/psycholog otrzymuje zaświadczenie o odbyciu praktyk w Placówce Oświatowej wraz z uzupełnioną dokumentacją studencką w zakresie praktyk (wg wymogów uczelni).

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu telefonicznego nr tel 606-608-958

W ramach studiów podyplomowych Neurologopedia, jako wykładowca na uczeli prowadzę praktyki z zakresu: 

1. Ocena, diagnoza i terapia dysfagii w formie online.

2. Terapia logopedyczna dysfagii z użyciem wibratorów Z-Vibe i Novafon Pro.

3. Elektrostymulacja prądami NMES w dysfagii.

4. Biofeedback w diagnozie i terapii dysfagii.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms