Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii

Aktualności » Kalendarz kursów i spotkań szkoleniowych » Kalendarz kursów » Wczesna ocena oralno-motorycznych zaburzeń karmienia dziecka na oddziale intensywnej terapii noworodka i neonatologii

Czas szkolenia 8 godz./dyd.
w godzinach od 10.00 do 16.00

Najbliższy termin maj 2022. Kurs online. Cena 850 PLN.

Osoby zainteresowane proszę o kontakt e-mail: dysfagia@op.pl 

Nr konta bankowego
mBank 
50 1140 2004 0000 3202 3937 8584
 

Uczetnicząc w kursie uzyskujesz lub uzupełniasz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporądzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zgłoś chęć udziału w szkoleniu,  wypełnij formularz zgłoszenia (pobierz plik ) wyślij na adres e-mail: dysfagia@op.pl  

 
 
1. Uczestnik szkolenia potrafi wymienić i scharakteryzować rodzaje ssania (odżywczego i nieodżywczego)
2. Uczestnik szkolenia potrafi zidentyfikować schemat odruchów ssania (prawidłowego, zdezorganizowanego i dysfunkcyjnego)
3. Uczestnik szkolenia potrafi podzielić odruchy ssania na kategorie ssania względem wieku i dysfunkcji dziecka.
4. Uczestnik szkolenia potrafi wymienić i scharakteryzować prawidłowe, zdezorganizowane i dysfunkcyjne wzorce ruchowe języka podczas ssania.
5. Uczestnik szkolenia potrafi wymienić i scharakteryzować prawidłowe, zdezorganizowane i dysfunkcyjne wzorce ruchowe żuchwy podczas ssania.
6. Uczestnik szkolenia potrafi zidentyfikować zaburzenia oralno-motoryczne jezyka i żuchwy podczas karmienia.
7. Uczestnik szkolenia zna nieinwazyjne narzędzia służące do oceny zaburzeń umiejętności oralno-motorycznych w czasie karmienia dziecka na oddziałach intensywnej terapii noworodka i neonatologicznym.
8. Uczestnik szkolenie prognozuje na podstawie analizy ssania, rozwój intelektualny dziecka.
Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms