Wydawanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia

Aktualności » Kalendarz kursów i spotkań szkoleniowych » Kalendarz kursów » Ocena i leczenie funkcji żuchwy w karmieniu, jedzeniu i produkcji dźwięków mowy » Wydawanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia

Osobom biorącym udział w szkoleniu organizowanym przez Niepubliczną Placówkę Oświatową Kształcenia Ustawicznego w zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii wydawane jest zaświadczenie o ukończeniu kursu, potwierdzające uczestnictwo w zajęciach, określające tematykę szkolenia, wymiar godzin oraz informację o organizatorze szkolenia.

 

Prawo wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursu


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” to dokument wydawany po ukończeniu kształcenia. Tylko placówki objęte systemem oświaty mają prawo wydawania zaświadczeń potwierdzających uzyskanie lub uzupełnienie przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, uprawniając do pracy w zakresie objętym kursem.

Zaświadczenie o ukończeniu kursu – regulacje, podstawa prawna


„Zaświadczenie o ukończeniu kursu” wydawane jest na  podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych | ➡️ (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Placówka oświatowa, nadzór pedagogiczny


Działalność szkoleniowa Niepublicznej Placówki Oświatowej Kształcenia Ustawicznego w Zakresie Diagnozy i Terapii Dysfagii  jest objęta systemem oświaty. Szkolenia mają zapewniony nadzór pedagogiczny i odbywają się pod kuratelą Kuratorium Oświaty.

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms