Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania w zespole Mózgowych Porażeń Dziecięcych

Aktualności » Kalendarz kursów i spotkań szkoleniowych » Kalendarz kursów » Zaburzenia karmienia, jedzenia i połykania w zespole Mózgowych Porażeń Dziecięcych

Termin porażenie mózgowe jest często zarezerwowany dla urazów mózgu, które występują w okresie prenatalnym lub okołoporodowym. Jednak badania wskazują, że zarówno urazowe uszkodzenie mózgu, jak i udar mózgu w okresie niemowlęcym są w zasadzie równoważne porażeniu mózgowemu. 
Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość i długość życia dzieci z zaburzeniami OUN są: motoryka i karmienie/odżywienie. Długość życia dzieci będących pod żywieniową opieką logopedyczną i medyczną oraz rehabilitacją fizjoterapeutyczną jest porównywalna do populacji dzieci zdrowych. 
Zrozumienie problemów motoryki wielkiej i jej wpływu na możliwości żywieniowe jest istotna dla prawidłowego i udanego procesu leczniczego.
Dysfagia.pl wplata diagnostykę nabywania zdolności jedzenia w okres rozwoju i poziom dysfunkcji ruchu i postawy u osób z MPDz, traktując problem samojedzenia czy karmienia przez narzędzia/podajniki lub osobę wspomagającą, ważnym procesem leczniczym, terapeutycznym i edukacyjnym. 
 
 

KURS DLA LOGOPEDÓW - uzupełnianie lub nabywanie kwalifikacji - w zakresie dysfagii zgodnie z rozporządzeniem  Ministerstwa Edukacji Narodowej

Najbliższy termin maj 2022. Kurs online, dwudniowe. Cena 1850 PLN.

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszam do kontaktu e-mail:dysfagia@op.pl

Uczetnicząc w kursie uzyskujesz lub uzupełniasz wiedzę, umiejętności i kwalifikacje zawodowe zgodnie z Rozporądzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 
W szkoleniu ujętno najnowsze doniesienia światowych ośrodków badawczych.
Zapisy i szczegółowe informacje pod adresem e-mail: dysfagia@op.pl 
 
 
PLAN SZKOLENIA - OMAWIANE ZAGADNIENIA
 
 1. Słownik pojęć
 2. Etyka żywienia
 3. Etyka karmienia
 4. Rola logopedy w procesie karmienia, jedzenia i połykania oraz kierunki działań
 5. Czynniki warunkujące zapotrzebowanie energetyczne osób z MPDz
 6. Potrzeby energetyczne pacjentów neurologicznych
 7. Niedożywienie osób z MPDz i jego biologiczne konsekwencje
 8. Dysfagia u osób z MPDz na podstawie analizy GMFCS (Gross Motor Function Classification System/system motoryki wielkiej)
 9. Analiza GMFCS oraz MACS (Manual Ability Classification System/system zdolności manualnych) względem jedzenia i picia
 10. Dysfagia u osób z MPDz jako objaw zespołu zaburzeń
 11. Kwalifikacja do leczenia żywieniowego - choroba podstawowa a potrzeby energetyczne
 12. Ocena stanu odżywienia osób z MPDz w wieku od 0 do 30 lat
 13. Siatki centylowe dzieci w wieku od 2 do 20 lat z MPDz względem GMFCS karmionych bez PEG-a i z PEG-iem
 14. Żywienie doustne osób z MPDz – analiza karmienia/jedzenia, pojenia/picia i połykania
 15. Metody wspomagania żywienia drogą doustną osób z MPDz
 16. Klasyfikacja konsystencji produktów spożywczych oraz zasady jej przygotowania
 17. Narzędzia do karmienia/podawania pokarmu drogą doustną
 18. Sztuka pozycjonowania osób z MPDz podczas karmienia/jedzenia pojenia/picia i połykania
 19. Metody żywienia drogą przewodu pokarmowego u osób z MPDz
 20. Wskazania i przeciwwskazania do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
 21. Warunki zakończenia leczenia żywieniowego – zasady procesu przejścia z żywienia poza- lub dojelitowego na żywienie doustne
 22. Aspekty etyczne interwencji żywieniowych u osób z uszkodzeniami OUN
 23. Jakość życia rodzin oraz osób z MPDz objętych opieką żywieniową i pozostawionych bez opieki
 24. Zakończenie - dyskusja

Uczestnik otrzymuje zaświadczenie Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie § 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształćenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

 

 

Copyright © 2014-2020 Dysfagia.pl | Webmaster: introNet | CMS by Quick.Cms